Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely Kiikoisten 4H-yhdistyksessä ja Lavian 4H-yhdistyksessä

Kiikoisten ja Lavian 4H-yhdistykset keräävät jäsenien, toimintaan osallistuvien muiden henkilöiden, työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden edustajien henkilötietoja toimintansa toteuttamiseen, tilastoimiseen ja tiedottamiseen.

Kiikoisten ja Lavian 4H-yhdistykset hallinnoivat ja ylläpitävät alla lueteltuja henkilörekistereitä sekä niihin liittyviä tietosuojaselosteita. Henkilörekisterit ovat osittain päällekkäisiä, sillä henkilörekisterit määräytyvät kerättyjen henkilötietojen sekä henkilötietojen keräämisen laillisen perusteen mukaan.

Tietosuojaselosteista käy ilmi, miten henkilötiedot on kerätty, miten niitä säilytetään sekä kuka/ketkä pääsevät tietoihin käsiksi. Jäsenet voivat katsella ja päivittää omia tai perheenjäsentensä tietoja sekä halutessaan lopettaa jäsenyyden kirjautumalla sisään oma.4h.fi