Leiritoiminnan kehittämishanke

Lavian 4H-yhdistys on toteuttanut Leiritoiminnan kehittämishankkeen, joka on osa ”Karhuseutu hankkii 2021” -teemahanketta.

Karhuseutu hankkii 2021 -teemahankkeen erityiskohteina ovat erilaiset kone-, laite- ja välinehankinnat, kuten harrastusvälineet, jotka edistävät yhdistysten ja alueen ihmisten toiminnan kehittämistä.


Leiritoiminnan kehittämishanke

Hankkeen toimenpiteenä oli siirrettävän leirivälineistön hankkiminen mahdollistamaan ja monipuolistamaan yhdistyksen leiritoimintaa.

Hankerahoituksen avulla yhdistykseen hankittiin taitettavia pöytiä ja penkkejä,  Muurikkasetti (+ kaasupullo ja jauhesammutin), datatykki ja valkokangas sekä ensiapulaukku.

Tämän välineistön avulla voidaan helpommin järjestää yksittäisiä leiripäiviä ja toimintaa on toteutettavissa useammissa paikoissa.


Näitä välineitä voivat myös muut toimijat kysellä toiminnanjohtaja Pokulta p. 0500-497 453